ОГРАДНИ СИСТЕМИ ЗА МАГИСТРАЛИ

МАГИСТРАЛНИ И ПОЛСКИ ОГРАДИ
A – HJ MRT® ОГРАДНА МРЕЖА С МЕКО СВЪРЗВАНЕ
Оградни системи за магистралиОградна мрежа с новаторска оплетка: HJ MRT® LIGHT верт. диам. 1,9мм хориз.горе и долу диам. 2,5мм хориз. междинни диам. 1,9мм
Височина (мм): От 600 до 2200
Дължина на руло (м): 50 до 100
Брой на хориз. телове: От 6 до 25
Разстояние между верт. телове (см): 15 или 30
Покритие: Галванозирано/ Галванозирано + ECOVER

Оградни системи за магистралиОградна мрежа: .HJ MRT® STRONG FENCE верт. диам. 2,5мм хориз.горе и долу диам. 3,0мм / хориз.междинни диам. 2,5мм
Височина (мм): От 600 до 2200
Дължина на руло (м): 50
Брой на хориз. телове: От 8 до 17
Разстояние между верт. телове (см): 15 или 30
Покритие: Галванозирано/ Галванозирано + ECOVER

Оградни системи за магистралиОградна мрежа: .HJ MRT® SUPER SRONG FENCE верт. диам. 3мм хориз.горе и долу диам. 4,0мм / хориз.междинни диам. 3мм
Височина (мм): От 800 до 1640
Дължина на руло (м): 50
Брой на хориз. телове: От 8 до 12
Разстояние между верт. телове (см): 15 или 30
Покритие: Галванозирано/ Галванозирано + ECOVER

Оградни системи за магистралиОградна мрежа: В – FK MRT® ОГРАДНА МРЕЖА С УСИЛЕНО СВЪРЗВАНЕ
FIXED KNOT мека тел за възел диам. 2,24мм KNOT верт. твърда тел диам. 2,5мм хориз.усилена твърда тел диам. 2,5мм
Височина (мм): От 1000 до 3000
Дължина на руло (м): 100
Брой на хориз. телове: От 8 до 20
Разстояние между верт. телове (см): 15 или 30
Покритие: Галванозирано/ Галванозирано + ECOVER

Ако имате въпроси сме на Ваше разположение.
Адрес:
гр. София 1618, България
ул. Ралевица 84, ет.2, ап. 14
Телефон: +359 2 854 88 22
Мобилен: +359 888 840 658
email: eurobul@eurobul.info