Геотекстили – Предлагаме доставка на всякакви нетъкани геотекстили с експлоатационни хариктеристики, отговарящи на Европейските хармонизирани стандарти БДС EN ISO10319, БДС EN ISO11055, БДС EN ISO12236, БДС EN ISO12956, БДС EN ISO121958, БДС EN ISO13433.

Ако имате въпроси сме на Ваше разположение.
Адрес:
гр. София 1618, България
ул. Ралевица 84, ет.2, ап. 14
Телефон: +359 2 854 88 22
Мобилен: +359 888 840 658
email: eurobul@eurobul.info