Напрягане след бетониране на мостове;
Изпълнение на мостове по технология „навличане“;
Изпълнение на мостове по технология „конзолно бетониране“;
Изпълнение на „Вантови“ мостове;
Напрягане след бетониране при сгради;
Напрягане след бетониране на резервоари и силози.

Ако имате въпроси сме на Ваше разположение.
Адрес:
гр. София 1618, България
ул. Ралевица 84, ет.2, ап. 14
Телефон: +359 2 854 88 22
Мобилен: +359 888 840 658
email: eurobul@eurobul.info