Телове с диаметър от 1,6 до 4,9 мм промишлено, тежко поцинковани и с PVC покритие