Фирма ЕВРО БУЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД вече повече от 19 години следва философията да предлага висококачествени услуги и материали на оптимални цени, като използва водещи технологии и производители.
С течение на времето и на база изградените в процеса на работа партньорски отношения ЕВРО БУЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД стана представител на много Европейски фирми доказали професионални технологични решения в световен мащаб.
При нас можете да получите следните услуги:
Консултации
Техническа помощ при избор на най подходящ продукт или система.

Управление на проекти
Организация на работата и участие във всички етапи до завършване на проекта.

Логистика
Избор на оптимален вариант за осъществяване на сделката.

Доставка
Оптимизиране при избор на транспортно средство и маршрут с цел намаляване на транспортните разходи.

Изпълнение
Осигуряване на квалифицирани изпълнители при реализацията на всички видове проекти и услуги.