Предлагаме съоръжения за намаляване шума при пътни и железопътни проекти.
Проектирането, изпълнението и контрол на системите са дело на водеща в областта европейска фирма.

Ако имате въпроси сме на Ваше разположение.
Адрес:
гр. София 1618, България
ул. Ралевица 84, ет.2, ап. 14
Телефон: +359 2 854 88 22
Мобилен: +359 888 840 658
email: eurobul@eurobul.info