Напрегнати конструкции след бетониране – Предлагаме техническа помощ и инженеринг на следните дейности:
Напрягане след бетониране на мостове;
Изпълнение на мостове по технология „навличане“;
Изпълнение на мостове по технология „конзолно бетониране“;
Изпълнение на „Вантови“ мостове;
Напрягане след бетониране при сгради;
Напрягане след бетониране на резервоари и силози
Предварително напрегнати конструкции – Предлагаме техническа помощ при избор на подходяща технология за напрягане както и доставка и монтаж на избраното технологично оборудване;
Доставка на компоненти, необходими за осъществяване на напрягането.