Еластомерни лагери и дилатационни фуги за мостове.
Еластомерните лагери отговарят на изискванията на БДС EN 1337-3 и са тип А, B, C, D и E.
Еластомерните фуги са с обща дилатация от 42мм, 52мм, 70мм, 80мм, 100мм, 160мм, 230мм и 330мм

 

Ако имате въпроси сме на Ваше разположение.
Адрес:
гр. София 1618, България
ул. Ралевица 84, ет.2, ап. 14
Телефон: +359 2 854 88 22
Мобилен: +359 888 840 658
email: eurobul@eurobul.info