МОБИЛНИ ОГРАДНИ СИСТЕМИ

Мобилните огради се използват при временно строителство или панаири и изложения.
МОБИЛНИ ОГРАДИМОБИЛНИ ОГРАДИ: диам. на тела на мрежата 2,70мм Стълб диам.40х1,0мм
Размери на оградата (мм): 3500 х 1900
Размери на паното (мм): 3500 х 1740
Мрежа (мм): 133 х 125
Покритие: Галванозирано

Ако имате въпроси сме на Ваше разположение.
Адрес:
гр. София 1618, България
ул. Ралевица 84, ет.2, ап. 14
Телефон: +359 2 854 88 22
Мобилен: +359 888 840 658
email: eurobul@eurobul.info