Предлагаме съоръжения за намаляване шума при пътни и железопътни проекти.
Проектирането, изпълнението и контрол на системите са дело на водеща в областта европейска фирма.