Геотекстили – Предлагаме доставка на всякакви нетъкани геотекстили с експлоатационни хариктеристики, отговарящи на Европейските хармонизирани стандарти БДС EN ISO10319, БДС EN ISO11055, БДС EN ISO12236, БДС EN ISO12956, БДС EN ISO121958, БДС EN ISO13433.