Високоякостни стоманени телове и въжета за напрегнати стоманобетонови конструкции
Телове/струни/ – гладки и профилирани с диам.4мм, 5мм, 6мм, 7мм и 8мм
Трипроводни стоманени въжета с диам.3х2,4мм, 3х3мм, 3х3,15мм, 3х3,3,5мм
Седепроводни стоманени въжета с диам.6,1мм, 6,9мм, 9,3мм, 9,5мм, 11,1мм, 11,3мм, 12,5мм, 12,7мм, 15,2мм, 15,3мм, 15,5мм, 15,7мм
Предлагаме и стоманени въжета за напрягане с пластмасово покритие както и въжета за подемни машини, съоръжения и асансьори.