Напрягане след бетониране на мостове;
Изпълнение на мостове по технология „навличане“;
Изпълнение на мостове по технология „конзолно бетониране“;
Изпълнение на „Вантови“ мостове;
Напрягане след бетониране при сгради;
Напрягане след бетониране на резервоари и силози.